OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 €

O SVETELNÝCH ANJELSKYCH BYTOSTIACH

ARCHANJEL MICHAEL

(hebr. מיכאל Micha'el, Kto je ako Boh, Knieža svetla, Kozmický vodca, Vládca slnka, mocný Veliteľ strážnych anjelov, Modrý lúč)

 

- Vedie sily svetla a dobra proti silám temnoty.

- V Biblii sa spomína v Knihe proroka Daniela (Dan10,13 Dan12,1), v Júdovom liste (Júd 1,9), v Zjavení Svätého Jána –Apokalypse(zjv.12,7).

- Moslimská náuka ho opisuje ako bytosť s krídlami a každé krídlo má milióny tvárí s miliónmi ústami, ktoré prosia Boha, aby sa zľutoval nad ľudstvom.

-V alchýmii predstavuje Zlatého leva, premenenú a zdokonalenú energiu prvého draka.

- Pomáha poslom svetla spomenúť si na svoje poslanie a začať ho napĺňať.

- Má svetelný meč, ktorý pretína putá strachu.

- Pomáha k uskutočneniu zmien. Žiadame o ochranu, jasnosť, motiváciu, odvahu.

 

                                   Ďakujem, že si so mnou na každom kroku,

                                   že ma držíš za ruku, dodávaš mi odvahu, dôveru a vieru,

                                   a vedieš moje myšlienky smerom k láske

                                   a pravému zmyslu môjho života..    (D.V anjelske karty)

 

- Archanjel Michael pomôže zamerať vašu logickú myseľ a vlohy ľavej mozgovej hemisféry na vaše projekty.

- S pomocou Archanjela Michaela sa vydajte cestou okúzlenia a znovu objavte mágiu svojho života.

- Je multidimenzionálnou bytosťou, ktorá zachováva rovnováhu medzi pólmi a reguluje hru síl, v prípade že sa začíname odkláňať od najvyššieho plánu.

- Jeho energia je jasná, silne očistná, koncentrujúca, ochraňujúca, posilňujúca, keď je pri vás môže dôjsť k poteniu, videniu iskier, vlneniu, zábleskom(svetlomodrá, nafialovená energia)

- Vedie nás k poznaniu, aby sme dodržiavali vesmírne zákony, pretože inak opúšťame Božiu jednotu.

- Oslobodzuje od závislosti na hmotnom majetku.

- Pomáha v boji so závislosťami

- Zmyslom pomoci Archanjela Michaela je , aby sa ľudia dostali do styku so svojim vyšším JA.

- Proste, aby vám zosilnil vašu vieru v Božskú realizáciu a pomohol rozvíjať vašu schopnosť chápania, ktoré vás oslobodzuje od utrpení, problémov, obmedzení. Často sa s ním rozprávajte. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov v spôsobe myslenia, cítenia, vlastností a sklonov. ,,Vediem vás k vyslobodeniu od všetkých foriem mentálnych programov, ktoré vám už neslúžia.,,

- Pomáha zbaviť vás negatívnych myšlienok na minulosť.

- S Michaelovou pomocou sa môžeme ochrániť pred pýchou, sebectvom, egocentrickosťou, namiesto toho nás osvieti a privedie k pokore a Božej milosti.

- Všetky motýle sú zasvätené Michaelovi ako vládcovi slnka.

- Archanjela Michaela voláme pri očiste priestorov, ak na niekoho ,,zasadol,, duch , entita, nízka, nežiadúca  energia.

- Archanjel Michael nám pomôže uvedomiť si, že sme časť Božskej jednoty, a že každý pokus o samostatnosť má za následok bezprostredný ,,pád,,. V tejto silnej energii sa stretávame s mnohými témami ega a s ohľadom na vnútorné boje sa navonok odrážajú rôzne problémy, ktoré sa pokúsime prekonať. Témy, ktoré sa ukazujú, obsahujú problémy s autoritou o boj a moc. Zisťujeme, že vonkajšie konflikty sú v skutočnosti naše vlastné neriešené konflikty vo vnútri, ktoré môžeme s pomocou energie Archanjela  Michaela oslobodiť a rozpustiť. Tento postup nie je bezbolestný. Svetelným mečom Archanjela Michaela sú oddeľované a rozpúšťané disharmónie a tmavé škvrny našej duše. Až potom dôjde k uzdraveniu a oslobodeniu z karmy.

- Nechať pôsobiť energiu Archanjela Michaela je základom ku skutočnej pravdivej láske a skutočnému vnútornému mieru. Jeho vyžarovanie mení vedomie moci a autority na láskyplné vedomie naladené na Božiu jednotu.

- Pomáha zachovávať vieru a dôveru v Boha i v krajných situáciách, kedy je treba učiniť vážne rozhodnutia, i v okamžikoch zúfalstva a strachu. Archanjel Michael nás zoznamuje s možnosťou, že sa môžeme duchovne naladiť na to dokonalé tým, že sa jednoducho srdcom rozhodneme zostať naladení na Božiu silu, lásku, dokonalosť.

  ,,Nasleduj ma bránou skutočného Ducha a uvidíš Boha tvárou v tvár. Kto vysloví moje meno je pripravený zmazať pozemské zväzky a pozemskú minulosť.,,

         

MODLITBA PRE VZOSTUP

Zapálime sviečku

 

Milovaný Archanjel Michael,

Spas ma prosím Milosťou Božou od všetkých psychických, fyzických,

Emocionálnych, mentálnych a karmických väzieb k inkarnovaným

I neinkarnovaným bytostiam.

 

Oprosti ma všetkých sľubov, klebiet a prísah,

ktoré som učinila v tomto živote či v životoch iných,

a ktoré ma ešte stále pútajú.

 

Zbav ma všetkých psychických, fyzických, emocionálnych

vzorcov mojich rodičov a predkov.

Oprosti ma od všetkej osobnej i rodinnej

Kolektívnej viny a spoluviny spáchanej slovom i činom.

 

Vykúp ma zo všetkého otroctva,

Lebo ja som pripravená slúžiť svetlu. Zachráň ma teraz

z matrice zabudnutia, obetovania sa a bojkotu seba samého.

Spojujem sa s milosťou Božou a prosím

O uzdravenie na všetkých úrovniach.

Poskytni prosím mne a druhým

Tú najvyššiu možnú ochranu.

Spas ma prosím v Kristovi.

Amen.

 

( Modlitba musí byť prenášaná s láskou a pokorou. Všetko zvláštne , čo sa prejaví a vyplynie na povrch patrí k procesu oslobodzovania)

 

                 

ARCHANJEL GABRIEL

(po hebrejsky גבריאל  Posol Boží, Božia sila, Pán Mesiaca, Krištáľovo Biely paprsok)

 

- V Novom zákone je anjelom, ktorý sa zjavil Zachariášovi a oznámil mu narodenie syna Jána Krstiteľa, ako aj anjelom, ktorý oznámil Márii narodenie Krista (Evanjelium podľa Lukáša). Často sa stotožňuje aj s anjelom, ktorý sa zjavil Jozefovi v sne (Evanjelium podľa Matúša) a pastierom v Betleheme na Vianoce (Evanjelium podľa Lukáša)

- Niekedy sa zobrazuje ako ženská bytosť, vtedy je anjelom zvestovania, zmŕtvychvstania a milosti.

- Moslimovia považujú Archanjela Gabriela  za ,,Ducha Svätého,,.

- Má na starosti Zem a vládne sile Mesiaca. Volajte ho a proste najmä v splne.

- Pomáha s počatím, tehotenstvom, voláme ho k pôrodom , pri adopciách

- Býva zobrazovaný ako drží v rukách ľaliu (symbol čistoty a pravdy). Biele ľalie, ktorým vládne mesiac sú posvätným symbolom Gabriela. Tiež sa zobrazuje s trúbkou v ruke, pretože práve tento anjel vraj posledný krát zatrúbi, aby oznámil posledný súd. A tiež býva zobrazovaný ako Boží posol, ktorý drží v ruke brko a atrament- osvetľuje tajomstvo našich reinkarnácií.

- Vedie nenarodené duše počas 9 mesiacov tehotenstva. Zvestuje im poslanie v tomto živote, ktorý idú prežiť, taktiež im povie, čo v prípade splnenia poslania dostanú aké ,,dary,,. Pomáha pri výchove detí. Pomáha nám liečiť aj naše vnútorné dieťa.

-Pomáha nám vravieť pravdu, pomáha nám načúvať a nechať sa viesť vnútorným hlasom  a intuíciou.

- Stará sa o to, aby uchránil v nás to, čo je v nás prirodzené a čisté. V každom z nás sa neopakovateľným spôsobom prejavuje Boh. Zmyslom života každého človeka je zviditeľniť čistý obraz Boha a stať sa človekom, ktorým v hĺbke srdca sme.

- Zvestuje posolstvá tým ktorí sú ochotný počúvať svoje vyššie Ja. Proste, aby otvoril vaše tvorivé cesty, aby ste získali správnu inšpiráciu a správne vedenie. Proste, aby vás naučil byť pokornými.

- Pomáha pochopiť sny , mentálne obrazy a vízie.

- Je patrónom všetkých telekomunikačných technológií a pomáha s celkovou komunikáciou. Je archanjelom pomáhajúcim pozemským hlásateľom ako sú novinári, spisovatelia, učitelia,..

- Pomáha ľuďom stať sa Božími poslami lásky. Keď hovoríte, konáte z pozície lásky ostatných k sebe priťahujete.

- Keď začnú energie Archanjela Gabriela prúdiť zo srdca hore, začnú sa odhaľovať ženské časti našej bytosti. Rozvíjame obetavosť a pokoru, odpúšťame sebe a ostatným, akceptujeme že sa veci dejú tak, ako sa dejú a prijmeme Božiu silu, ktorá sa rodí z materskej lásky. Koho potom prekvapí, že Gabriel odpovedá hebrejskému slovu GIBOR čo znamená toľko čo Božia vôľa?

- Archanjel Gabriel pripomína, že ku každému z nás sú zosielané nespočetné požehnania.

 

13.stor. básnik Ruzbihan Bakli:

,, V prvom rade som uvidel Gabriela

ako dievča alebo mesiac medzi hviezdami...

Je najkrajší zo všetkých anjelov...,,

                               

 

ARCHANJEL RAFAEL

( hebr. רפאל , Boh lieči, Nebeský liečiteľ, Duchovný chirurg, Anjel uzdravenia, Anjel Merkúra)

 

- Rast skrz liečenie, liečenie skrz lásku.

-  Meno archanjela Rafaela je zmienené aj v knihách Tobiáš a Henoch.

- Nebeský liečiteľ, ktorý dohliada na všetko čo súvisí so zdravím. Lieči aj zvieratá.

- Archanjel Rafael nikdy neporuší zákon slobodnej vôle, pokiaľ si niekto nepraje byť uzdravený. Vedie ľudí a prináša nápady a vnuknutia ako sa o seba starať a ako sa liečiť. Učí sebaliečeniu.

- Pomáha zredukovať alebo celkom odstrániť nezdravé túžby a chute, musíme však požiadať.

- Energia Archanjela Rafaela má zelenú farbu. Ak chcete niekomu poslať liečivú energiu, predstavte si ako dotyčnú osobu alebo miesto zranenia, liečenia obklopuje zelené svetlo.

- Jeho energia spája mužský a ženský aspekt a odstraňuje protiklady. Učí vzájomnej láske medzi partnermi.

- Pomáha pri liečení ducha a duše a pri otvorení tretieho oka.

- Učí nás vnímať potreby iných ľudí ,ale tiež svoje vlastné potreby.. Dodáva nám veľkorysosť a pochopenie ako príjmať veci také aké sú.

- Pomáha tiež ako Michael v čistení priestorov, energií a odstraňovaní nízkych energií.

- Pri cestovaní nám pomáha nielen ako ochranca na cestách, ale nám pomôže naplánovať cesty aj ubytovanie.

- Je dobré si ho privolať , keď potrebujeme pri liečbe použiť prírodné  liečivá (ako ich vybrať, pripraviť, použiť,..)

- Poproste, aby zosilniť vašu vieru v Božiu lásku. Učí byť empatický a súcitný.

- Archanjel Rafael je patrónom spriaznených duší. Môže pomôcť s významnými vzťahmi vrátane romantických, priateľských, obchodných i rodinných. Pomôže vám zhmotniť partnerstvo s vašou ,,twinflame,,.

- Archanjelovi Rafaelovi prosím nehovorte ako vám má pomáhať alebo vás liečiť. Iba jednoducho vyjadrite svoje prianie týkajúce sa liečby, pomoci a potom mu nechajte priestor.

Archanjelove rady môžu byť rôzne(cez sny, intuíciu, opakujúce sa veci ktoré vidíme a počujeme vnútorne či vo fyzickom  svete, znamenia a vízie, pocity dotykov záleží k čomu je dotyčný človek náchylnejší). Toto Božie vedenie je spôsob akým sa s vami spojiť.

 

,, Milý Archanjel Rafael, žiadam a prosím ťa

   O pomoc pri liečení [ popíšte svoju situáciu alebo situáciu osoby,ktorej chcete pomôcť].

    Ďakujem a prosím za Tvoj Božský

    Liečivý zásah. ,,

                                                                                              (D.V anjelske karty)

 

- Odmietanie pripustiť, že nás uzdravuje Boh, má korene v hlbokom strachu, že stretneme svoje skutočné Ja, ktoré odpovedá našej prijatej bytosti. Väčšinou sa naša osobnosť podobá pancieru, ktorý zadržuje nahromadené pocity ako zlosť a smútok. Naše skutočné ja sa nemôže ukázať a rast nie je možný. Tu nás energia Archanjela Rafaela podporuje. Pancier sa uvoľní, nahromadené pocity sa dostávajú na povrch a uvoľňujú sa. Tento proces odpovedá zbavovaniu sa duševných jedov.

Duša je oslobodená a môže dôjsť k uzdraveniu i na telesnej úrovni.

- Liečim srdcia ľudí a hľadám vo vás smaragd pravdy, aby som ho vyniesol na povrch. Mnoho odpadu musí byť vyčisteného . To je väčšinou veľmi bolestné. Ver na zázrak svojho uzdravenia skrze mňa. Tak sa stane. Ja som láska, ktorú vysiela Boh k uzdraveniu ľudstva.

 

Otváram sa láske, čo sníma okovy.

Otváram sa svojmu liečeniu, prosím príď

Archanjel Rafael.

Plameň uzdravenia, volám Ťa.

Plameň odpustenia, volám Ťa.

Plameň spasenia, volám Ťa.

Bože uzdrav ma vo svojej nekonečnej láske. Amen

 

ARCHANJEL URIEL

(hebr. אוּרִיאֵל Svetlo Božie, Boží oheň, Nebeský spoločník, Anjel proroctva, Anjel kabaly, Anjel Uránu, Anjel kataklyzmy)

 

- Archanjel Uriel varoval Noeho pred blížiacou sa potopou.

- Osvetľuje situácie, prináša nám prorocké vízie, informácie a varovania.

- Jeho energia je silná, posiľňujúca, kľudná, usporiadava a energetizuje.

- Energia čistí mentálne a emocionálne. Pomáha nám transmutovať nižšiu vibračnú energiu do osvieteného duchovného pochopenia.

- Ukazuje ako uvádzať do súladu hmotu, bohatstvo a duchovno. Ukotvuje sily svetla a vedomia v hmote. Má na starosti vytváranie materiálnych štruktúr v súlade s Božím plánom.

- Archanjel Uriel je strážcom veľkých zasvätení, ako je dosiahnutie Kristovho vedomia.

- Vnáša svetlo do našej mysle  otvára naše srdcia. Umožňuje vidieť a riešiť problémy s inej perspektívy.

- Učí a posilňuje schopnosti počúvať múdrosť tela a tak posilňovať harmóniu spojenia medzi jemnohmotným a hrubohmotným telom. Tým vlastne podporuje liečenie, pretože vďaka týmto odchýlkam dokážete nájsť príčinu, prečo sa v danej oblasti odchýlilo od ideálneho stavu.

- Ukazuje nám cestu ako liečiť každý aspekt života, súženie, sklamanie a ak ich premeniť na víťazstvo. Ako uvoľniť bolestivé záťaže a spomienky z minulosti prostredníctvom bezpodmienečného odpustenia.

- Poproste, aby zosilnil svetlo vo vás a pomohol vám uskutočniť všetko v Božom súlade. Nech zavládne mier vo vašej mysle, vo vašom unavenom tele.

- Pomáha s psychickými funkciami vrátane zamerania a sústredenia.

- Privolajte archanjela Uriela keď potrebujete pomoc s dôležitým rozhodnutím. Pomáha nám riešiť naše nápady, kreativitu, pochopenie, úsudok, alchýmiu, astrológiu, rozdelenie moci, univerzálne vedomie.

- Opakovanými apelmi môžete poprosiť o vedenie pri spôsobe myslenia. Volajte ho, aby podnietil nové myšlienky a riešenia, zosilní vašu dôveru vo vašu inteligenciu a múdrosť.

- Jeho znakom je blesk.

- Podľa proroctiev drží kľúče od pekla a v súdny deň zvalí jeho brány.

- Niekedy je zobrazovaný s knihou alebo ako drží zvitok symbolizujúci Boží zákon. Tiež býva zobrazovaný ako žiarivá mohutná postava obklopená dúhovým svetlom alebo dúhou.

- Uriel prináša podľa významu svojho mena ,,Oheň boží,,. Tento oheň osvetľuje temnotu v nás. Poznávame stále viac, že sme boli vybavení Božou mocou. Väčšinou sa vzdávame našej viery a viery v seba samých a nedôverujeme Božej vôli, nechávame za seba rozhodovať iné autority. Tým sú zaistené najlepšie podmienky k tomu, aby nás naše ego kontrolovalo. Archanjel Uriel chce v nás prebudiť duchovnú silu, ktorá nás oslobodí od závislostí, projekcí ega a duchovnej pýchy.

- Jeho energia nám ukazuje možnosti, ako prísť opäť do kontaktu s Božou silou v nás.

- Skrz hmotu sa učíme pozdvihnúť nad hmotu. Ak sme v súlade s Božím prúdom, je tu všetko, čo potrebujeme a všetko, čo sme si vysnívali sa stane skutočnosťou.

,,Archanjel Uriel spoj moje nebo zo zemou.

Červená ruža vo mne rozkvitá

Strach ako fénix zo mňa hore odlieta.,,

ARCHANJEL METATRON

(hebrejsky מטטרון alebo מיטטרון, Najvznešenejší učiteľ, Anjel láskavosti, Anjel ochranca detí)

 

- Ten, ktorý sedí na tróne vedľa Božieho. Je ochrancom Božieho trónu.

- Jeden z dvoch anjelov, ktorý má neobvyklé meno, nekončí na-,el, pravdepodobne preto, že bol kedysi jeden zo smrteľníkov. Chodil po zemi  ako prorok ENOCH. Je najmladší z archanjelov.

- Predstavuje spojenie ľudského a Božieho vedomia, príjmanie Božej .lásky, vzostup človeka do nadpozemskej úrovne.

- Pomáha v nás prekonať váhavosť a ukáže nám , ktoré kroky treba podniknúť. Táto energia je presná ako laser.

- Pomáha nám pochopiť ako pracovať s ríšou anjelov.

- Chodil po zemi s Bohom ako prorok a spisovateľ  Enoch, tiež učenec o nebeských tajomstvách. Archanjel Michael ho potrel voňavým olejom, ktorý farebne svietil, a tým urobil z neho archanjelsku bytosť.

- Zvestuje Božie pravdy a pravdy o nás samotných.

- Veľký ochranca detí- je im vždy nápomocný. Vedie deti na zemi aj na nebi. S jeho pomocou si môžete zachovať detský úžas a údiv.

- Je schopný veľmi rýchlo preniknúť do nižších zemských inteligencií. Dohliada na myšlienky a činy. Jeho cieľom je, aby sa naše myšlienky nestávali zbytočnými, aby sme boli pripravení a schopní prijať pravdu, ktorá nás privedie k tomu najlepšiemu čo sa nám môže stať.

- Poproste, aby zosilnil vašu vieru v Božiu realizáciu, pomohol rozvíjať vašu schopnosť chápania ako sa priblížiť Božským pravdám.

- Pomáha s duchovným pochopením a uľahčuje chápanie duchovných vied. Dozerá na duchovne uvedomelých aj na nováčikov na tejto ceste.

- Navyšuje vašu motiváciu a energiu tak, aby ste naplnili svoje priority.

- Archanjel Metatron používa posvätný geometrický útvar nazývaný MERKABA alebo ,,METATRONOVA KOCKA,, aby zroloval čas a tak umožňuje okamžite zhmotniť sny do reality.( Posvätná geometria je základným jazykom vesmíru. Podľa jednoduchých zákonitostí posvätnej geometrie je stvorená a usporiadaná všetka viditeľná aj neviditeľná realita. 

Metatronova kocka je tvar zobrazujúci všetko vesmírne spojenie. Obsahuje v sebe všetky ostatné tvary posvätnej geometrie, tým pádom je symbolom celej existencie.) 

O svetelných anjelských bytostiach

- Strháva závoj zo zrkadla a začíname sa poznávať v novom svetle. Potom sa uzdravíme pomocou energie Archanjela Michaela, ktorá ďaleko presahuje, čo je telesne dané, a ktorá sa uskutočňuje v našom hlbokom Ja, v našej duši, v našom celom bytí od počiatku vekov, je utkaní noví odev duše. Tým sa stávame v našom telesnom vyžarovaní žiarivejšími, láskyplnejšími a prítomnejšími. Viditeľnými dôkazmi tejto premeny sú napríklad žiariace oči, vitálne vlasy, zdravšie zuby a vymiznutie chronických ochorení a vôbec najrôznejších telesných aj duševných porúch. Aby mohlo k tejto premene a uzdraveniu prísť, sprístupňuje Archanjel Metatron  staré a nové vedenie o liečení, oduševňuje hmotu liečivou silou a informáciami a sprostredkováva ľudstvu vesmírne vedenie  pomocou rôznych tzv. ezoterických vied, čím vám dáva kľúč od dverí k našim skrytým pravdám. Mnoho leží skryté v hlbinách nášho Ja. Kto sa vydá na cestu k sebe samému a otvorí sa zjaveniam, ktoré sú tým, ktorí sa na nich pýtajú všade prítomné, zažije uzdravenie poznaním. Pre ľudského ducha vlastne nie je nič nemožné, pokiaľ sa spojí zo správnym vedením, ktoré sa zrodilo z Božej pravdy.

 

ARCHANJEL SANDALFON

( Svätý strážca, Anjel hudby a modlitieb, ,,brat,, )

 

 - Hovorí sa, že Sandalfon sa inkarnoval na Zemi ako prorok ELIÁŠ a bol premenený Bohom na Archanjela. Tiež sa hovorí, že Sandalfon a Metatron sú bratia dvojičky, avšak tento vzťah nie je v zmysle dvojičiek ako ich chápeme my. V mnohých smeroch sú si Sandalfon a Metatron vzájomnými polaritami a zrkadlami, hoci zdieľajú mnoho spoločných čŕt – ako je láska k ľudstvu a Zemi; radosť zo služby Stvoriteľovi; disciplína a zmysel pozitivity a popud vykonávať úlohy, s ktorými súhlasili a boli im priradené. Tiež celkom zjavne zdieľajú podobný zmysel pre humor. 

- Podľa iných povestí sa označuje aj ako ofan (koleso po hebrejsky), čím sa myslí "koleso v kolese" z Ezechielovej vízie nebeských vozov. Ďalej sa o Sandalfonovi hovorí, že hrá dôležitú úlohu pri diferenciácii pohlaví v embryu.

- Lieči rany vášho srdca a jeho energia otvára cestu k pravej láske.

- Tiež pomáha pri hladaní dvojplameňa.

- Napája nás na vnútorné dieťa.

- energia Archanjela Sandalfona má silu meniť a ovplyvňovať veci.

- Mnohým sa zjavuje v podobe starca.

- Správy a myšlienky od neho prichádzajú v podobe zvukov.

- Strážca našich tajných myšlienok a prianí.

- Keď sme pripravení spoznávať tajomstvá Zeme, tak nám ich pomáha spoznávať tak, aby sme boli schopní pochopiť  ich a porozumieť im.

- Privolávajte ho pri zapálení sviece keď potrebuje zosilniť modlitby k Bohu.

- Archanjel Sandalfon pripomína- Dajte si pozor na svoje očakávania, sú totiž živnou pôdou, z ktorej vyklíčia vaše úmysly. Vaše myšlienky vytvárajú realitu, preto si priznajte svoje úmysly a snažte sa im dať dobrý úmysel.

- Ja som žena v mužovi a muž v žene. Ja som Bohyňa a Boh, ktorí sa spájajú v kozmickom tanci do jednoty. Ja som dieťa v dieťati v tele. Teraz je čas, aby sa opäť spojil s vesmírom, zjednotiť tieň so svetlom a svoju dušu s jej stratením i časťami. Čaká v tebe dieťa, aby vyjadrilo radosť. Bohyňa, aby mohla rozprúdiť milujúcu silu a Boh, aby si všetku silu nasmerovali na jeden cieľ. Mimo to je čas na zotrvávanie v blaženosti.

 

ARCHANJEL ZADKIEL

( Priazeň Božia, Božia spravodlivosť, Nebeský utešiteľ, Vládca Jupitera, Osloboditeľ karmy)

 

- Pomáha zladiť svetský zákon s Božím.

- Vládne prosperite (,,štedrý nebeský bankár,,). Pomáha vyriešiť problémy s peniazmi.

- Zavolajte Zadkiela, aby zvýšil vaše sebavedomie, vlastnú hodnotu a pocit ,,zaslúžim si,,.

- Šírte okolo seba čistú radosť a uvoľnite vedomie lásky z čakry svojho srdca.

- Pôsobením Archanjela Zadkiela na nás začneme spoznávať vaše utrpenie, fixácie a prečo sme uviazli v týchto problémoch.

- Predstavuje vonkajšiu transformáciu nevyslobodených častí v nás a ukazuje, aké zmeny treba urobiť, aby sme nastúpili cestu k dobru a slobode. Používa duchovnú fialovú farbu- je to farba transformácie. Plameň nás zbavuje deštrukcie, karmy, strachu, negativity, hnevu, vedie nás k odpusteniu.

- Archanjel Zadkiel rozpúšťa strach. Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť výbuchov hnevu.

- Všetky obviňovania, ktoré šírime navonok sa rozpustia s poznaním o našej vlastnej zodpovednosti. V určitom bode nášho vývoja si musíme bez okolkov pripustiť, že to bolo naše prianie vstúpiť do novej pozemskej inkarnácie, aby sme dokončili veci nedokončené, tak že uskutočníme konštruktívnym jednaním a dosiahnutím duchovných vhľadov naše Božie Ja. Akonáhle prevezmeme plnú zodpovednosť za naše terajšie bytie, konanie a udalosti v našom živote, pomôže nám energia Archanjelov ku skutočnej slobode.

- Pod jeho vplyvom začneme poznávať naše závislosti a fixácie n a problémoch. Akonáhle sú objasnené štruktúry, tvoriace naše problémy, môže ich hneď rozpustiť. Spoznáme, že problém vlastne neexistuje. Sú to tiene minulosti a tiene v nás samotných, ktoré sa stávajú v realite viditeľnými a nemajú žiadny iný dôvod k existencii, než nás priviesť k tomu, aby sme ich rozpustili svojim vlastným svetlom. Rozpustenie tieňov je zrovnateľné so smrťou. Novo vytvorená ,,osvietená časť,, je vzkriesením.

- Energia Archanjela Zadkiela nám pomáha prekročiť prah, ktorý tvorí karmické zvyky, spôsoby správania a myšlienkové vzory. Vedie nás ku skutočnej duchovnej slobode.

,,Posielam Ti silu premeny, vzkriesenia a pravdy.,,


 

ARCHANJEL AZRAEL

( Anjel Smrti, Anjel Pluta, Ten komu pomáha Boh )

 

- Odprevádza duše zosnulých do svetla.

- Sprostredkováva kontakt s milovanými príbuznými po odchode do svetla.

- Lieči zármutok.

- Podporuje tiež tých, ktorý pomáhajú iným.

- Bojuje s takými nebezpečnými odpoveďami na energiu Pluta, ako sú fanatizmus a totalita.

- Spája sa s kráľom Šalamúnom a Rafaelom.

- Pomáha duchovným učiteľom.

- Zavolajte Azraela, aby vám pomohol nebojácne sa pohnúť dopredu a pustiť sa minulosti a zanechať za sebou všetko staré, nepotrebné všetko čo už Vám a Vášmu vzostupun neslúži.

 

ARCHANJEL JOFIEL

( ,,Krása Boha,, , Svätý osloboditeľ, Žltý lúč, Anjel optimizmu, Znamená ,,Boh je moja pravda )

 

- Vedie k záchrane ľudí z neznalosti a slepoty.

- Je známi ako patrón umelcov a je veľmi dobrý ,,architekt,, preto by s ním mali spolupracovať aj odborníci na Feng Shui.

- Učí nás nerobiť si starosti pretože tie nikomu nepomáhajú.

- Pomáha nám v tom, aby sme mali krásne myšlienky a vedeli oceniť krásu okolo nás. Vedie nás ku kráse nášho života.

- Je zdrojom našej inšpirácie.

- Pomáha oslobodiť sa od vnútornej potreby hodnotiť, posudzovať, odsudzovať seba aj ostatných.

- Vedie nás k obnove prírody a k vytváraniu harmonického prostredia.

- Kabalisti ho považujú za strážcu tróna.

- Jeho starostlivosťou je tiež podporovať a povzbudzovať Kristovo vedomie celej civilizácie.

- Požiadaním rozpustenia ponižujúcich myšlienok, môžeme zo seba odstrániť negatívne vzorce správania, myslenia, blokov, nezdravých praktík, závislostí.

- Osvieti vás, aby ste videli jasne, pretože keď vidíte jasne vidíte pravdu.

- Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť povrchnosti, nezdravého rozumu a citov.

- Jofiel prináša žlté svetlo, žltú žiaru, ktorá vás vynesie hore.

- Pomáha spoznať a rozpoznať skutočnú lásku, priateľstvo, aby sme sa pripravili k bratstvu a k jednote všetkých ľudí.

- Učí odpúšťať

                              Odpustenie neznamená súhlasiť s tým, že vám bolo ublížené.

                              Znamená, že už ďalej nechcete živiť svoju bolesť a

                              Pripomínať si ako vám uškodili.

                              Jofiel dokáže snať toto bremeno.

 

- Jofiel vás obklopí živelnou radosťou, ktorá pomáha na ďalšej ceste.

- Rozum je len nástrojom ku sprístupneniu múdrosti srdca.

- Jofiel nám dáva rozlišovaciu schopnosť, ktorá má iné kvality než hodnotenia. Rozlišovacia schopnosť je dôležitá pre každý duchovný vývoj, preto, aby sme mohli rozlišovať, kde    skutočne nasledujeme naše Božie Ja a kde sme naopak ovplyvnení tak, že je zahmlievaný pohľad na naše skutočné určenie a naše skutočné bytie.

- Všetci hľadáme duchové oslobodenie a ak ho nájdeme, naša duša zaplesá a vzletí hore ako orol, opojená Božskou láskou. S pomocou Jofiela sa oslobodíte.

 

ARCHANJEL HANIEL

( ,,Božia milosť a sláva,, Svätý bojovník, Anjel Nádeje )

 

- Pomôže vám rozlíšiť, ktoré pocity a nápady môžete považovať za dôveryhodné vedenie.

- Žiadajte, aby bola zvýšená jasnosť vo spojení s anjelmi a svetelnými bytosťami.

- Hanielov štít pokory vás ochráni vo všetkých životných situáciách.

- Dodáva odvahu. Verte odvahe múdreho Haniela.

- Pomôže vám urobiť z vás skutočného duchovného bojovníka.

- Pomáha k presunu celej Zeme a civilizácie do započatého nového postúpenia k vyšším dokonalostiam.

- Jeho energia oslovuje najmä tých, ktorí žili v Atlantíde. Z toho dôvodu, že ju práve tento archanjel oživuje.

- Pomáha prečisťovať ducha a napomáha tvoriť všetko nové.

- Učí nás prepojenosti všetkých vecí s vesmírom, pretože každá myšlienka, každý čin ktoréhokoľvek jednotlivca ovplyvňuje celé ľudstvo, lebo sme prepojení navzájom. Pripomína    zodpovednosť za vlastné myšlienky- 

                                                                    ,,Čo zaseješ, to si aj zožneš,

                                                                     Na čo myslíš, to si pritiahneš alebo vytvoríš.

                                                                     Je to vždy tvoje dielo.,,

 

- Odviedol Enocha do duchovnej ríše, kde sa stal z neho Metatron. Taktiež jeho dvojča proroka Eliáša, z ktorého sa stal Archanjel Sandalfon.

- Haniel bol vraj veľmi krásna žena. Jedným z jeho symbolov je ruža.

- Ukazuje nám skutočnú pravdu. Ak začneme akceptovať naše skutočné hodnoty v nás, potom nás bude viesť cestou vo svetle pravdy.

- Lieči problémy ženskej periódy. Pomáha zmeniť neplodné v plodné, posilní a podporí hojenie a dobrý zdravotný stav.

- Pomáha zlepšiť psychickú mystickú energiu.

- Pomáha pri dôležitých povinnostiach, ktoré vyžadujú vynikajúci výkon a šarm.

- Opakovanými apelmi sa môžete zbaviť zlých zlozvykov, ktoré narušujú vašu duševnú rovnováhu a radosť zo života.

- ,,Vo mne sídli Božia radosť lebo Matka-Otec-Boh má potešenie zo vzniku nového. Vo mne sídli poznanie, že všetko pochádza od Boha a všetko plynie späť k Bohu.,,

- Vyžarovanie novej energie je dôležitým príspevkom pre prechod do nového tisícročia, v ktorom sa človek pozná ako tvorca svojej vlastnej skutočnosti. Vedomie zaliate svetlom vytvára svetelné svety a je svetelnou prítomnosťou na Zemi.

Čistite preto svoje jemnohmotné telá. A až keď budete skutočne čistí ako horské jazero a ako vzduch v Himalájach, môže prostredníctvom vás  Božia tvorivá energia manifestovať v súlade s vesmírnymi zákonmi.

- Opakuje si  ,,Nádej je môj Božský elixír.,,

 

ARCHANJEL CHAMUEL

( ,,Boh je mojim cieľom,, Ten ktorý vidí Boha )

 

- Archanjel Chamuel vám pomáha nájsť všetko čo hladáte, vrátane pravých vzťahov, i Bohom vedenej kariéry.

- Chamuel v nás vytvára silné základy pre naše vzťahy a životnú dráhu, aby boli dlhodobé, zmysluplné a zdravé. Vzťahy dostávajú ,,iný,, význam. Milostné vzťahy naberajú na intenzite. S partnerom našej duše je možné zažiť Božiu lásku, v priateľstve sa odráža hlboké spojenie duší, dôvera a bezpečie. Archanjel Chamuel privádza dušu k skutočnej rodine.

- Pôsobí podporne tam kde stratila radosť zo života a byť opäť objavená. Otvára vedomie všetkému čo robí radosť, krásu, nehu, harmóniu a všetkému, čo vyjadruje na zemi Božiu dokonalosť.

- Ak sú nedorozumenia, privolajte ho, aby stál pri vás a pomohol vám nájsť vysvetlenia.

- ,,Privádzam vaše pohľady k srdci, k duši a ku skutočnej myšlienke, v ktorej sídli Boh.,,

 

ARCHANJEL RAZIEL

( Tajomstvo Božie, Anjel duchovných tajomstiev a záhad )

 

- Energia Archanjela Raziela ovplyvňuje najhlbší pád ega a najvyšší vzostup duše, keď je dokončený ,,Pra-tresk,, v srdci a vo vedomí.

- Raziel je aspektom vedomia Lorda Maitrey a nadväzuje spojenie s týmto vysokým majstrom svetla.

- Účinok energie Archanjela Raziela sa vzťahuje na ôsmu čakru mimo fyzické telo tak aj na tretiu a koreňovú čakru.

- Archanjel Raziel upozorňuje na dôležitosť snov. Vaše sny majú vešteckú moc. Prostredníctvom snov k vám prenikajú odkazy a znamenia, ktoré nám pomáhajú v živote. Aj keď si sny nepamätáte aj tak sú uložené vo vašom podvedomí.

- Zavolajte Archanjela Raziela, aby vám pomohol nájsť bohatstvo, ktoré pochádza z meditácie a trávenia času v rozjímaní osamote.

- Archanjel Raziel je ako kúzelník, anjel duchovných tajomstiev a záhad, ktoré vám otvoria dvere príležitostí. On vám tiež urýchli cestu v zhmotňovaní, takže si budete môcť vychutnať úspech oveľa rýchlejšie, než sa zdá logicky možné.

 

PANNA MÁRIA

( Posvätná Bohorodička)

 

,,Ako mesiac, ktorý stojí medzi Slnkom a Zemou

Odovzdáva zemi to, čo dostal od Slnka,..

Tak Mária leje na nás, ktorí sme na zemi- Nebeskú Milosť,

ktorú dostala od Slnka Božej spravodlivosti.,,

                                                                                     (Sv.Bonaventura)

 

- Panna Mária nás učí ako sa nasýtiť a nezostať hladnými naveky.

- Požiadajte ju o Božské požehnanie, ak chcete zasvätiť svoj život pomoci deťom.   

 

 

,,S Máriou po boku nemožno ísť do zatratenia.,,

                                                                              (CH. Péguy)

 

ANJEL STRÁŽNY  

(,, NIKDY NIE SI SÁM....,,)

 

-  Nadviažte s nimi spojenie a už nikdy nebudete poznať osamelosť.

 

- V Biblii sa spomínajú veľakrát (326x), tam by sme našli veľmi veľa citátov a pekných myšlienok. 

 

-  Veľká je hodnota duše, keď každá od počiatku narodenia má určeného anjela na svoju stráž.(Hieronym)

 

- Milióny duchovných bytostí sa potulujú svetom, či spíme alebo bdieme. (J. Milton)

 

- Všetky duchovné cesty hovoria o viere v neviditeľných. Hovoriť s duchmi, počúvať kamene, vtákov a čítať v mori. To všetko je však možné len pokiaľ sme jedno s neviditeľným. V tom spočíva veľká múdrosť.     ( Havajské príslovie)-

 Anjeli sú stále tam kde boli oddávna, obráť kameň a pohne sa krídlo. (F. Thompson)

- Vnímanie anjelov značí prežívať harmóniu súlad a svetlo prírody. Prebúdzať to nebeské znamená zjednotenie so všetkým. (SERAPIS BEY, majster Bieleho Bratstva)

- Ochrana zo strany anjela spočíva v zásade v tom, že osvecuje rozum svojho chránenca.(Sv. Hieronym)

- Existujú „duchovia - pomocníci“, ktorí sa nachádzajú všade a približujú sa k človeku, len čo zatúži v myšlienkach byť dobrým jedincom.(Konfucius)

- Dávajú nám podnety, o ktorých si často mylne myslíme, že sú naše vlastné. Niekedy, keď sa cítime v slepej uličke a nevieme, ako ďalej, zachráni nás spásonosná myšlienka, ktorá sa objaví prekvapivo a nečakane - nepochádza však z našej hlavy, ale je anjelským vnuknutím. (E.von Swedenborg)

- Keď totiž Boh odovzdáva ľuďom nejakú myšlienku, vnuknutie alebo inšpiráciu, ak pritom nejde o nejaké nadprirodzené milosti, robí tak prostredníctvom anjela. Ten potom skryte pôsobí na ľudské. (G. Hubert)

-  Myslím si, že každý, kto by pozorne pátral vo svojom živote, našiel by okamihy, keď pocítil zásah svojho „priateľa z neviditeľného sveta, ochrancu, ktorého nám dáva dobrotivý Boh. Mnohí však radšej pripustia „náhodu“ či šťastie, ako pomoc anjela strážcu.