OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

0,00 €

Čarovná sila hudby ...

Liečba hudbou nie je len trendom posledných rokov, jej korene siahajú ďaleko do minulosti. Už Aristoteles opisuje hojivé účinky hudby. Táto myšlienka fascinuje vedcov, filozofov, lekárov. Súčasná veda už dokáže proces hudobného vnímania vysvetliť, dokonca aj usmerniť vhodnosť hudby pri liečbe. Sluch je prvý zmysel, ktorý sa v človeku rodí a posledný, ktorý umiera. Už v 4. mesiaci tehotenstva reaguje nenarodené dieťa na zvuky a človek počuje i v kóme a v bezvedomí. Hudbou, spevom a rytmom liečili šamani, Indiáni, Egypťania, Číňania.

O liečivej hudbe

Mystici a svätí ľudia od staroveku po modernú dobu ukázali, ako môže zvuk podnietiť vyššie centrá našej mysle a zlepšiť tak kvalitu nášho života . Zvuk má silný liečivý účinok na ľudskú psychiku .Nielen ako potrava pre srdce, ale  aj iskra Božstva pre dušu v ľudskom tele.

Joga hlása, že srdce a ostatné orgány ľudského tela vibrujú na určitej zvukovej frekvencii. Každá čakra má svoju zodpovedajúcu slabiku . Zvuk rezonujúci so siedmimi čakrami v tele môže tak telo posilniť (prebudiť) a naladiť . Mantry, alebo spevy opakované monotónne, pomáhajú mysli prebudiť zmysel pre rovnováhu . Kombináciami zvuku v sankrstských mantrách vytvárajú isté pozitívne vibrácie, ktoré pozdvihujú myseľ k vyšším úrovniam vedomia . To pomáha prečisťovať systém od negatívnych energií -vibrácií .
Náš organizmus dokáže odpovedať na hudobné podnety celou sériou prejavov. Vibrácie hudby prenikajú do každej bunky nášho tela a pomáhajú jej pri riešení celej škály somatických aj psychických problémov. Nefunguje ako zázračná, univerzálna pilulka, ale jej vplyv dokáže uľahčiť uzdravovanie. Muzikoterapia pomáha pri liečbe nesmelosti, neuróze, rôznych fóbiách, ale aj cukrovke, astme, vredoch, zhubných nádoroch. Blahodarne pôsobí na nervy, dušu i telo. 

Muzikoterapia sa zakladá na poznaní, že všetko na tomto svete vydáva určité vibrácie. A každá vibrácia má svoj zvuk. Niektoré zvuky počujeme, iné zasa nie. Ľudské ucho dokáže zachytiť vibrácie na frekvenciách 20 - 22 000 Hz. Zvieratá vnímajú rezonancie inak.

174Hz  Anestetikum, odstraňuje bolesť fyzickú aj duševnú, dáva orgánom pocit bezpečia a motivuje ich k čo najlepšej činnosti.

285Hz  Lieči rany, popáleniny, poškodené tkanivo do pôvodnej podoby.

396Hz – Dáva oslobodzujúci pocit od viny a strachu, napomáha dosiahnutiu cieľov, umožňuje prebudenie a návrat k realite.

417Hz  Uľahčuje zmeny, môže zmeniť odcudzenie človeka od Boha a návrat na správnu cestu. Čistí traumatické zážitky a vymaže deštruktívne vplyvy minulých udalostí. Odstraňuje obmedzujúce pocity, podporuje DNA, dodáva energiu.

432Hz- Kmitočet 432 Hz je takisto známy ako „Verdiho A“ – hudba ladená na túto frekvenciu má liečivú energiu. Táto informácia bola známa už v devätnástom storočí, keď rakúsky filozof a ezoterik Rudolf Steiner varoval, že ladenie hudby do negatívnych frekvencií (440 Hz) môže človeku vyvolávať chamtivosť či negatívne sociálne správanie. Steiner nazval ladenie na 432 Hz „Kristovým vedomím stúpajúcej energie“ a „tónom slnečnej energie archanjela Michaela v kolektívnom uvedomení“. Rovnako tvrdil, že takto ladená hudba je jasnejšia, čistejšia, pôsobí na naše uši ľahšie, a preto sa často používa pri meditáciách a rôznych relaxačných cvičeniach.

528Hz  Transformácia, zázraky, opravuje DNA do pôvodnej podoby. Frekvencia lásky. Zvyšuje energiu, tvorivosť, vnútorný kľud, privádza duchovné zážitky a osvietenie.

639Hz – Súdržnosť vzťahov, harmonizácia mozgu a spoločnosti. Podpora komunikácie bunky so svojim okolitým svetom. Komunikácia s paralelnými svetmi a duchovnými svetmi.

741Hz – Napomáha vyjadrovaniu, riešeniu, prebúdza intuíciu, spája s nelineárnym poznaním. Čistí bunky od toxínov a elektromagnetického žiarenia. Vedie k čistejšiemu a zdravšiemu životu.

852Hz – Prehlbuje intuíciu, napomáha návratu k duchovnému poriadku. Prebúdza lásku bez podmienok a akýkoľvek systém do pôvodného perfektného stavu. Je spojený so svetlom a duchom, umožňuje návrat k jednote.

963Hz – Posvätný akord, prebúdza DNA a aktivuje šišinku.

O liečivej hudbe

Zvuky lúky, spev vtákov, zurčanie potoka, šum morských vĺn aj klopkanie dažďa dokážu človeka vrátiť k prirodzenej a vrodenej harmónii. Pravidelné počúvanie zvukov prírody od najútlejšieho veku zbavuje deti agresivity, rozvíja kreatívne myslenie, zväčšuje citlivosť. Zvuky pôsobia na našu psychiku aj na fyzické telo.

Hudbu nevnímame iba sluchom, jednotlivé vibrácie pozitívne pôsobia aj na naše vnútorné orgány, na žľazy s vnútorným vylučovaním, na mozgové centrá, ktoré produkujú viac endorfínu - hormónu šťastia a znásobujú nám tak dobrý životný pocit. Relaxácia hudbou je jedna z najúspešnejších metód liečenia stresu, rôznych psychických a psychosomatických porúch.

O liečivej hudbe O liečivej hudbe

Hudba ovplyvňuje vegetatívne funkcie – srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku, termoreguláciu metabolizmus cukrov a pod. Používa sa na zmiernenie bolesti, úzkosti, strachu, pri poinfarktových stavoch, liečbe dlhotrvajúcich chorôb. Dokázalo sa , že muzikálne podnety urýchľujú látkovú výmenu a vplyvom hudby sa lepšie aktivuje svalstvo. U psychicky postihnutých pacientov sa napr. zlepšuje proces sebauvedomovania sa. Využíva sa pri depresiách, proti stredu, nespavosti, na odstraňovanie negatívnych následkov z otrasných zážitkov.

Zároveň je vhodným doplnkom liečby pri vážnych diagnózach ako napr. Alzheimerova choroba, ale i závislostiach na toxických látkach.

 

Muzikoterapia však pomôže aj zdravým ľuďom, ktorí hľadajú kompenzáciu jednostranného života vo svojom povolaní. Má vynikajúce uplatnenie v nemocniciach, terapeutických zariadeniach, domovoch dôchodcov atď. Pohybové aktivity pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu a kreatívne vyjadrovanie sa pohybom.

 

Prispieva k emotívnemu prežívaniu, fantázii, predstavivosti a zmysel pre rytmus, ktorý je dôležitý pre logopédiu. Počúvanie príjemnej hudby má na ľudský organizmus rovnaké účinky ako smiech, rozširuje cievy a rozprúdi krv. Ak budete denne počúvať asi pol hodiny nejakú pokojnú relaxačnú hudbu, výrazne sa vám zníži vysoký krvný tlak. Počúvanie hudby všeobecne znižuje riziko ochorenia srdca a ciev, ako aj mozgovej mŕtvice či srdcového infarktu.

O liečivej hudbe

Už od štvrtého mesiaca tehotenstva reaguje plod na zvukové podnety. Harmonické tóny a pokojná hudba u neho spôsobuje uvoľnenie a upokojenie pulzovej frekvencie srdiečka.Ak je plod v priebehu tehotenstva vhodne zvukovo stimulovaný, napr. spevom matky či pokojnou hudbou napodobňujúcou tep srdca, dochádza u neho k lepšiemu vývoju nervových spojení v mozgu.

O liečivej hudbeO liečivej hudbe

Pre ženy s rizikovým tehotenstvom je ich stav mimoriadne náročný, a preto ho môžu eliminovať práve muzikoterapiou, lebo dokáže pomerne rýchlo navodiť príjemné pocity, ktoré posilnia dôveru ženy vo vlastné telo. Rizikové tehotenstvo je totiž veľmi náročné práve na psychiku budúcej mamičky a hudba by jej mala pomôcť uvoľniť sa, nájsť pokoj i pocit bezpečia. Vplyvom tónov relaxačnej hudby môže byť aj pôrod pre matku i dieťa menej stresujúci.

Po narodení u dieťaťa pokojná hudba s rytmom podobným tepu matkinho srdca či pripomínajúce zvuk plodovej vody, napr. šum mora či zurčanie potôčika, vyvoláva relaxačný stav a  pocit bezpečia.

Pod vplyvom takejto hudby sú deti pokojnejšie a oveľa lepšie zaspávajú. Dnes už nie je zvláštnosťou, keď v pôrodniciach aplikujú muzikoterapiu u novorodencov počúvaním hudby prostredníctvom slúchadiel.

O liečivej hudbe

Meditačná hudba podnecuje mozog k aktívnej spolupráci, vyplavuje stresy a negatívne zážitky, napĺňa dušu harmóniou a súzvukom s prírodou, okolitým svetom a so sebou samým. Prebúdza mozgové centrá kreativity, fantázie i mimozmyslového vnímania.

Postupne tu budeme dopĺňať rôzne Krásne a kvalitné nové CD liečivej hudby. CD nádhernej liečivej hudby si môžete zakúpiť priamo u nás v E-shope.